Integritetspolicy och Cookies

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig.

I denna personuppgiftspolicy används synonymt och omväxlande begreppen ”personuppgifter” och ”uppgifter om dig”.

Vanligtvis kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss några uppgifter utöver tekniska. På vissa sidor kommer uppgifter från dig begäras, exempelvis i anslutning till köp och serviceärenden eller om du registrerar dig för att ta del av elektroniska nyhetsbrev. Vidare kan vi använda oss av uppgifter om dig som vi hämtat från andra källor tillhandahållna av tredje part, t.ex. marknadsförings- och säljaktivitetsbolag.

De personuppgifter om dig som samlas in kan vara:

Person- och kontaktuppgifter – såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, demografiska uppgifter (såsom födelsedatum, ålder, kön, geografisk plats, favoritprodukter och fritidsintressen) samt, när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering, även personnummer.

Ekonomisk information – information som behövs för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, exempelvis betal- eller kreditkortsuppgifter.

Tekniska uppgifter om din enhet eller internet-anslutning – exempelvis IP-adress, cookies, geografisk plats och inloggningsuppgifter.

Information om ditt användarbeteende – såsom dina sökmönster och aktiviteter på webbplatsen, din svarstid för sidor och hur du använder våra tjänster.

Användargenererad information – innehåll du självmant registrerar, lämnar eller publicerar, exempelvis i samband med samtal till kundtjänst (som kan komma att spelas in), tävlingar, anmälan till nyhetsbrev samt innehåll som du delar med oss genom att ladda upp på vår webbplats eller på sociala nätverk (som du tillåter att nätverket delar med oss), såsom texter, videoklipp och fotografier.

Information från andra källor – Allmänt tillgänglig information eller information från våra samarbetspartners som vi exempelvis inhämtar för att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade eller för att säkra exempelvis betalning.

Ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts det att det föreligger en rättslig grund för detta, dvs. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse som åvilar oss, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller att du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund detta görs.

Hattbutik Westerblads behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Hattbutik Westerblads dina uppgifter för följande syften och därpå följande angivna rättsliga grunder för desamma: 

Ett av våra främsta syften med insamlandet av personuppgifter är att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att bearbeta och leverera dina beställningar, fakturera och tillhandahålla kundservice och andra åtaganden kopplade till köp av våra produkter. Vi kan exempelvis behöva besvara dina frågor via vår kundtjänst kopplande till köpet samt skicka ut information till dig i produktsäkerhetssyfte, t.ex. om någon av våra produkter behöver återkallas, och övrigt försäkra oss om att lagkrav efterlevs (exempelvis bokföringslagen).

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (försäljningsvillkor) eller rättslig förpliktelse

Ett annat huvudsakligt syfte är att kunna erbjuda dig bra produkter och service genom anpassade tjänster och att leverera bättre tjänster med mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi samlar in för att kunna ge dig information om produkter du efterfrågar, men även för att förstå våra kunder bättre. För att uppnå detta gör vi bland annat kundundersökningar. Vidare analyserar vi uppgifter om våra kunders demografiska och geografiska förhållanden, intressen och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats eller andra tjänster s.k. profilering. Kund- och marknadsanalyser samt behandling för statistiska ändamål utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedda att identifiera enskilda kunder.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Vi kan komma att använda uppgifter om dig för att per post, e-post, sms/mms eller per telefon skicka nyhetsbrev, informera dig om nya produkter, kampanjer, erbjudanden, tävlingar och annan information om våra produkter och aktiviteter som vi erbjuder och som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi kan således komma att använda uppgifterna om dig för direktmarknadsföring, inkluderat s.k. profilering, förutsatt att du inte har instruerat oss att inte göra det. I den mån du inte har en kundrelation med oss eller har haft en sådan under de senaste tolv månaderna kommer vi dock endast att använda dina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring om du har gett ditt samtycke till det. Dina personuppgifter kan också användas för intressebaserad reklam på internet via oss eller de digitala annonsnätverk vi samarbetar med och som i vissa fall kan anpassas efter dina intressen baserat på information som vi samlat in, s.k. profilering.

Du har när som helst möjlighet att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs under rubriken Kontakt nedan, eller direkt i våra elektroniska utskick.

Rättslig grund: Berättigat intresse eller samtycke (såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter).

Hattbutik Westerblads berättigade intresse av ovannämnda personuppgiftsbehandling är att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse samt för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information.

Information om cookies

Cookies är ett samlingsnamn för små textfiler som webbsidan lagrar på din dator för att den vid nästa besök ska komma ihåg dig och lättare göra sidan anpassad för dig. Vi tillämpar lagen om elektronisk kommunikation, som kortfattat innebär att alla webbsidor måste ha den här informerande texten om vad cookies gör samt vad vi använder dom till. Viktigt att veta är att en cookie inte kan förstöra din dator på något vis, utan bara hjälper oss att komma ihåg de val du gjort senast du varit inne på sidan. 

Google har en fin lista över hur du aktiverar Cookies och SSL i flera olika webbläsare. Denna lista hittar du här på svenska och här på engelska.

Kontakta oss 
Hattbutik Westerblads har organisationsnummer 559163-1170 och finns på Östra Förstadsgatan 27, 212 12 Malmö. 
Hattbutik Westerblads följer svensk dataskyddslagstiftning. Kontakta oss på [email protected] om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, cookiehantering eller om denna dataskyddspolicy.